آموزش حسابدرای 

تاریخ و جزئیات کلاس های آموزشی حسابداری همراه با ارائه گواهی نامه دانش فنی ، امکان اشتغال پس از دوره های آموزشی 

سایر آموزش ها 

تاریخ و جزئیات سایر آموزش ها بهره مندی از اساتید مجرب دانشگاه ها و دکترین این حوزه