آدرس:خیابان امام خمینی نرسیده به یادگار امام ساختمان نامدار

تلفکس:۰۲۱۶۶۳۵۸۷۱۵

همراه:۰۹۱۲۷۶۵۷۹۵۷

واتس آپ:۰۹۱۲۷۶۵۷۹۵۷

همراه : ۰۹۱۹۷۱۳۶۹۶۳

Email: info@namdar-group.com