گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

عدم مشمول مالیات قرارگاه بازسازی خاتم الانبیا

عدم مشمول مالیات قرارگاه بازسازی خاتم الانبیا

شماره: ۱۹۲۵۹/۲۱۴۵/۵/۳۰
تاریخ: ۰۷/۰۶/۱۳۷۳
پیوست:
نظرباینکه قرارگاه بازسازی خاتم الانبیاء (ص ) ازجمله  اشخاص مذکور در بند یک ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی بوده ومشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نمیباشد، بنابراین توجه خواهند داشت که هرگونه پرداخت به قرارگاه مذکور مشمول کسر مالیات  علی الحساب موضوع ماده  ۱۰۴قانون مذکور نیز نخواهد بود.

دیدگاه‌تان را بنویسید:

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید