گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

فهرست انجمنهای مربوط به اقلیتهای دینی در ایران

فهرست انجمنهای مربوط به اقلیتهای دینی در ایران

شماره:۷۱۷۱/۴/۳۰
تاریخ: ۰۱/۰۹/۱۳۷۷
پیوست:
به پیوست تصویر نامه شماره ۶۶۴۹/۴۳ مورخ ۱۴/۵/۷۷ اداره کل سیاسی وزارت کشور عنوان اداره کل مالیات بر شرکتها , متضمن فهرست انجمن های مربوط به ” اقلیتهای دینی مذکور در قانون اساسی “ که به تصویب کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب , مستقر در وزارت کشور رسیده و پروانه فعالیت دریافت  نموده اند بلحاظ ارتباط موضوع با بند ۵ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ جهت اطلاع و  اقدام لازم ایفاد می گردد .

دیدگاه‌تان را بنویسید:

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید