گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

احکام مالیاتی در خصوص برگ تشخیص مالیات

احکام مالیاتی در خصوص برگ تشخیص مالیات

♦️ مهلت اعتراض مودی به برگ تشخیص مالیات ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ آن است. این مهلت برای ارزش افزوده ۲۰ روز است .

♦️ برگ تشخیص مالیات سندی است که اداره امور مالیاتی صادر می کند و در آن؛ نوع و میزان مالیات مشخص شده است.

♦️ مالیات دهنده حق دارد به تشخیص اداره امور مالیاتی؛ در مهلت قانونی یادشده (۳۰ روز از تاریخ ابلاغ)؛ اعتراض نماید.

♦️ ۳۰ روز مقرر جهت اعتراض به برگ تشخیص مالیات، بدون احتساب روز ابلاغ و روز مراجعه (ثبت اعتراض) می باشد.

♦️ اعتراض به برگ تشخیص مالیات (در صورتیکه برابر ماده ۲۳۸ با رییس گروه مالیاتی رفع اختلاف نشود) در هیات حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد

دیدگاه‌تان را بنویسید:

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید