فرم استخدام حسابدار و مدیر مالی

با سلام ، ضمن تشکراز ارسال رزومه ، نظر به اینکه رزومه های متقاضیان محترم از تنوع بسیار بالایی برخوردار بوده و اکثراً فاقد اطلاعات مهم مورد نظر مدیریت این مجموعه می باشد لذا خواهشمند است بطور جداگانه در قالب چند سطر به سوالات زیر پاسخ دهید


    توجه : مطالعه و بررسی رزومه متقاضیان محترم منوط به تکمیل اطلاعات زیرمی باشد

    *(الزامی)


    : میزان تسلط خود در امور زیر را قید فرمائید(درصد تسلط خود را بنویسید)
    توجه : عدم تسلط شما بر برخی از موارد زیر به منزله مردود بودن رزومه شما نبوده و صرفا جهت تعیین سطح شماست


    ( لطفا پیشنهاد حقوق خود را قید فرمائید: *(به ریال