فرم درخواست کار

لطفا برای همکاری در گروه نامدار فرم زیر را پر کنید

    *(الزامی)

    سوابق تحصیلی و آموزشی :

    تجربیات شغلی:

    آشنایی به زبانهای خارجی ، کامپیوتر و سایردوره ها: