گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

مبنای اضافه کاری کدام است؟

مبنای اضافه کاری کدام است؟

۱۷۶ساعت، ۱۹۲ساعت و یا ۲۲۰ ساعت

✔️پاسخ:

برای محاسبه مبلغ اضافه کاری در شرکتها بعضادیده شده که مبناهای مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد. اما مبنای صحیح کدام است؟

🔹در قانون کار هر کارگر موظف به ۴۴ ساعت انجام کار در هفته است و البته یک روز جمعه نیز استراحت دارد که کار نمیکند ولی حقوقش پرداخت میشود.

🔻پس برای محاسبه ساعات کار هر روز خواهیم داشت:

۴۴ ساعت تقسیم بر ۶ روز کاری =۷٫۳۳ (یا همان ۷ ساعت و بیست دقیقه)

🔹نتیجه اینکه: میزان ساعات کارکرد طبق نظر قانون کار در هر روز کاری ۷٫۳۳ بوده که اگر در ۳۰ روز ضرب شود، عدد صحیح ۲۲۰ ساعت در ماه بدست خواهد آمد.

🔹سپس شما نرخ هر ساعت حقوق ماهانه حقوق بگیر را از تقسیم حقوق ماهانه اش بر ۲۲۰ ساعت محاسبه نموده با اضافه نمودن چهل درصد به آن نرخ هر ساعت اضافه کار بدست می آید.

🔹مبلغ اضافه کاری =حقوق پایه تقسیم بر ۲۲۰ ضربدر ۱۴۰% ضربدر تعداد ساعات اضافه کاری

دیدگاه‌تان را بنویسید:

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید