گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

هزینه‌های حسابرسی

هزینه‌های حسابرسی

هزینه‌های حسابرسی جزء هزینه‌های عمومی،اداری و تشکیلاتی می‌باشد.

🔻 برای ثبت هزینه‌های حسابرسی به دو حالت زیر توجه کنید:

۱ در سال و یا سال‌های قبل از بابت این هزینه در حساب‌های خود، ذخیره در نظر گرفته باشید؛

بنابراین سند ذیل را قبلاً در دفاتر ثبت کرده‌اید:

هزینه حسابرسی بیمه (بدهکار)

ذخیره هزینه حسابرسی بیمه (بستانکار)

در این صورت زمان پرداخت این هزینه ثبت زیر در دفاتر درج می‌گردد:

ذخیره هزینه حسابرسی بیمه (بدهکار)

بانک/ اسناد پرداختنی (بستانکار)

۲ اگر در سالجاری یا سال‌های قبل برای این هزینه هیچ‌گونه ثبتی در دفاتر انجام نشده باشد:

الف) درصورتی که این مبلغ با اهمیت باشد:

سود (زیان) انباشته (بدهکار)

بانک/ اسناد پرداختنی (بستانکار)

ب) درصورتی که این مبلغ کم اهمیت باشد:

هزینه حسابرسی بیمه (بدهکار)

دیدگاه‌تان را بنویسید:

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید