وصول مالیات
فهرست مطالب

ارسال تصویب نامه هیأت محترم وزیران

شماره: ۶۰۶۲۲/۲۱۰

تاریخ: ۲۱/۰۷/۱۳۸۸

پیوست: دارد

بخشنامه

۰۴۹ ۱۳۸۸ بند یک ماده ۲ و ماده ۵۹ م
مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی
موضوع ارسال تصویب نامه هیأت محترم وزیران
تصویر تصویب نامه شماره ۱۱۰۰۲۷/ت ۴۲۴۸۳ ک مورخ ۳۱/۵/۸۸ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مندرج در شماره ۱۸۷۸۱ مورخ ۲/۶/۸۸ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در خصوص معاوضه اراضی و املاک مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش با ساختمانهای مدارس مشمول قانون ممنوعیت قلع ساختمانهای آموزشی و پرورشی مصوب ۱۳۸۵ جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.

 

محمد قاسم پناهی

معاون فنی و حقوقی

 

دامنه کاربرد:۱- داخلی¯                   ۲- خارجی¯ مرجع پاسخگویی: دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای              بین المللی تلفن:۳۹۹۰۳۹۲۳
تاریخ اجراء:۱۵ روز پس از درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مدت اجراء:- مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ: فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:

شماره: ۱۱۰۰۲۷/ت ۴۲۴۸۳ک

تاریخ: ۳۱/۰۵/۱۳۸۸

پیوست:

وزارت آموزش و پرورش – وزارت مسکن و شهرسازی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان در جلسه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۸۸۹۱۱/ت ۴۱۶۵۶هـ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۷ تصویب نمودند:

۱- وزارت آموزش و پرورش می تواند اراضی و املاک مازاد بر نیاز و بدون استفاده خود را پس از تغییر کاربری از طریق مراجع ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان عوض مدارس مشمول قانون ممنوعیت قلع ساختمانهای آموزشی و پرورشی- مصوب ۱۳۸۵- و مدارس استیجاری که دارای سند مالکیت می باشند و امکان تخلیه و تحویل آنها به مالک وجود ندارد، مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری و با توافق مالکان به آنان واگذار نماید. نقل و انتقال سند مالکیت ملک عوض و معوض همزمان در یکی از دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد.

۲- وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هر گونه مالیات نقل و انتقال و عوارض بابت خرید و فروش املاک موضوع این تصویب نامه معاف می باشد.

۳- در صورتی که ارزیابی عوض و معوض با هم برابری نداشته باشند، آموزش و پرورش می تواند با رعایت صرفه و صلاح دولت با مالک مدرسه استیجاری یا مدارس مشمول قانون مذکور در بند (۱) توافق نماید.

محمد احمدی نژاد

رئیس جمهور

روزنامه رسمی شماره ۱۸۷۸۱

 

شماره:۱۱۰۰۲۷/ت۴۲۴۸۳ک

تاریخ:۳۱/۰۵/۱۳۸۸

تصویب نامه در خصوص واگذاری اراضی و املاک مازاد بر نیاز و بدون استفاده

وزارت آموزش و پرورش پس از تغییر کاربری

وزارت آموزش و پرورش – وزارت مسکن و شهرسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان در جلسه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۸۸۹۱۱/ت ۴۱۶۵۶هـ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۷ تصویب نمودند:

۱- وزارت آموزش و پرورش می تواند اراضی و املاک مازاد بر نیاز و بدون استفاده خود را پس از تغییر کاربری از طریق مراجع ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان عوض مدارس مشمول قانون ممنوعیت قلع ساختمانهای آموزشی و پرورشی- مصوب ۱۳۸۵- و مدارس استیجاری که دارای سند مالکیت می باشند و امکان تخلیه و تحویل آنها به مالک وجود ندارد، مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری و با توافق مالکان به آنان واگذار نماید. نقل و انتقال سند مالکیت ملک عوض و معوض همزمان در یکی از دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد.

۲- وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هر گونه مالیات نقل و انتقال و عوارض بابت خرید و فروش املاک موضوع این تصویب نامه معاف می باشد.

۳- در صورتی که ارزیابی عوض و معوض با هم برابری نداشته باشند، آموزش و پرورش می تواند با رعایت صرفه و صلاح دولت با مالک مدرسه استیجاری یا مدارس مشمول قانون مذکور در بند (۱) توافق نماید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *