دستور العمل مالیاتی
فهرست مطالب

ارسال دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی

شماره: ۱۵۸۵۳ /۴۹۳۹/۴/۳۰

تاریخ: ۱۲/۰۵/۱۳۷۶

در اجرای فرمان مقام معظم رهبری «دستورالعمل یکسان‌سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی دارای فعالیت‌های اقتصادی» که طی نامه شماره ۳۳۳۵۲ /۱ مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۷۶ دفتر معظم‌له به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردیده، به پیوست جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می‌گردد.

مرتضی محمدخان- وزیر امور اقتصادی و دارایی

شماره ۳۳۳۵۲/۱

تاریخ ۲۳/۰۴/۱۳۷۶

جناب آقای مهندس محمدخان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

سلام علیکم، عطف به نامه شماره ۸۷۳۵/۱۵۶۴/۴/۳۰ مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۷۶ جنابعالی، همانطور که در فرامین سابق الصدور به شماره‌های ۱۴۳۳۵/۱ مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۷۱ و ۱۵۵۴۶/۱ مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۷۲ و ۹۴۷۹-۱/ م مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۷۳ و ۲۲۷۲۷/۱ مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۷۳ و فرمان ۲۸/۰۴/۱۳۷۱ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) درخصوص نامه شماره ۱۰/۴۵۳۱ مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۷۱ و ابلاغیه‌های موضوع نحوه محاسبه و اخذ مالیات از بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بالصراحه ابلاغ شده است.

بدین‌وسیله اعلام می‌گردد که متن پیوست که به یکسان‌سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی کمک می‌نماید و با تلاش و زحمات آن وزارت‌خانه و معاونت نظارت و حسابرسی این دفتر در چارچوب تدابیر معظم‌له فراهم آمده است به استحضار مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسید، معظم‌له ضمن تشکر از زحمات جنابعالی و سایر دست اندرکاران، با متن مذکور موافقت فرمودند.

امید است هر چه سریع‌تر شاهد اجرای آن باشیم. توفیقات آقایان محترم را از خداوند متعال خواستاریم.

محمدی گلپایگانی- دفتر مقام معظم رهبری

بسمه‌تعالی

دستورالعمل یکسان‌سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی دارای فعالیت‌های اقتصادی

فرمان مقام معظم رهبری در مورد یکسان‌سازی وضعیت مالیاتی نهادهای انقلاب اسلامی که دارای فعالیت و یا زیر محموعه‌های اقتصادی می‌باشند به شرح دستورالعمل زیر جهت اجرای مفاد حکم مزبور ابلاغ می‌گردد:

۱- نهادهای مشمول حکم عبارتند از:

بنیاد شهید انقلاب اسلامی

کمیته امداد امام خمینی «قدس سره»

سازمان تبلیغات اسلامی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

۲- بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (قدس سره) با توجه به فرمان امام خمینی (قدس سره) و احکام مقام معظم رهبری کماکان طبق روال گذشته و طبق مقررات و دستورالعمل‌های صادره عمل خواهند نمود.

۳- حذف یا اضافه شدن نهادی به فهرست فوق با اعلام کتبی دفتر مقام معظم رهبری انجام خواهد شد.

۴- به نام هر یک از نهادهای مذکور در بند ۱ حساب‌های جاری فاقد دسته چک و غیرقابل برداشت جداگانه‌ای نزد شعبه یکی از بانک‌های کشور افتتاح و وجوهی که به شرح آتی به این حساب‌ها واریز خواهد شد در پایان هر هفته به حساب خاص دیگری که در همان شعبه به نام دفتر مقام معظم رهبری افتتاح می‌گردد منتقل شود و عینا مبالغ فوق برای انجام مأموریت‌های مشخص و مصوب آنها در امور حمایتی، فرهنگی و خدماتی محرومین که در قانون مالیات‌ها نیز مستثنی شده‌اند، به حساب نهادهای مزبور عودت می‌گردد.

۵- نهادهای مشمول حکم این دستورالعمل تا آخر سال ۱۳۷۵ از شمول مالیات فعالیت‌های اقتصادی موضوع قسمت الحاقی به تبصره ۱ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۰۷/۰۲/۱۳۷۱ و ضوابط اجرایی مربوطه مستثنی می‌گردند.

۶- مالیات فعالیت‌های اقتصادی هر یک از نهادهای یاد شده به شرح زیر تعیین و به حساب خاص واریز گردد:

الف- مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و همچنین حق واگذاری محل (اعم از اسناد رسمی یا عادی) در هر مورد طبق مقررات ماده ۵۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۰۷/۰۲/۱۳۷۱ توسط مأمورین مالیاتی ذی‌ربط محاسبه و به حساب خاص واریز گردد (مقررات تبصره ۳ ماده ۵۹ قانون مزبور در این قبیل موارد اجرا نخواهد شد) و صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مذکور در هر حال منوط به ارائه فیش پرداخت مالیات به حساب خاص به حوزه مالیاتی مربوط خواهد بود.

ب- با توجه به وصول مالیات نقل و انتقال املاک از واحدهای نوساز و پیچیدگی محاسبه مالیات بساز و به فروش، وصول این مالیات از نهادهای مشمول حکم صرف‌نظر شود.

ج- مالیات بر درآمد اجاره املاک و مستغلات نهادهای مورد بحث بر مبنای اجاره بهای مذکور در قرارداد منعقده فیمابین (اعم از رسمی یا عادی) با رعایت مقررات قانونی مربوط توسط مأمورین مالیاتی، تشخیص و مطالبه و به حساب خاص واریز شود.

د- کلیه اشخاص حقوقی در اجرای تبصره ۹ الحاقی به ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم مالیات متعلق به مال‌الاجاره‌های پرداختی به نهادهای مورد بحث را بر مبنای اجاره بهای مندرج در قرارداد منعقده فیمابین به موقع کسر و به حساب خاص واریز نمایند.

هـ- کلیه مالیات‌های متعلق به نقل و انتقالات سهام یا حق تقدم سهام و همچنین سهم‌الشرکه نهادها در شرکت‌ها (اعم از این‌که انتقال از طریق بورس باشد و یا طریق دیگر) حسب مورد، طبق مقررات مالیاتی مربوط توسط مشمولین امر محاسبه و به حساب خاص واریز شود و رسید آن جهت صدور گواهی بلامانع بودن نقل و انتقال آنها به حوزه مالیاتی مربوطه ارائه شود.

و- مالیات‌های متعلق به سایر فعالیت‌های اقتصادی نهادها از قبیل فعالیت‌های تولیدی، صنعتی، معدنی و تجاری در هر مورد طبق مقررات قانونی مربوط توسط مأمورین مالیاتی ذی‌ربط تشخیص و مطالبه و به حساب خاص واریز شود.

۷- مالیات سهم نهادها در شرکت‌ها و موسسات:

کلیه شرکت‌ها و موسساتی که صددرصد متعلق به نهادها بوده و یا نهادها به نسبتی در آنها مشارکت مستقیم دارند مکلف به انجام وظایف قانونی خود از حیث تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان به حوزه مالیاتی مربوطه بوده و نحوه تشخیص مالیات تا مرحله قطعیت مطابق قواعد و مقررات جاری مالیاتی می‌باشد. مبلغ مالیات ابرازی در اظهارنامه مالیاتی اشخاص مذکور و همچنین مالیات‌های قطعی شده از سوی حوزه مالیاتی به نسبت سهم نهادها بایستی به حساب خاص واریز گردد. همچنین مالیات سالانه املاک مربوط به شرکت‌های تحت پوشش نهادها به نسبت سهام به حساب خاص واریز گردد.

۸- مالیات‌های تکلیفی مکسوره موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم بابت وجوه پرداختی به نهادها و شرکت‌ها و موسسات وابسته به آنها، معادل رسیدهای ارائه شده هر ماهه توسط اداره کل مالیاتی به نسبت سهام نهادها به حساب خاص واریز گردد.

۹- مفاد این دستورالعمل شامل مالیات حقوق و سایر مالیات‌های تکلیفی که نهادهای یاد شده و موسسات و شرکت‌های وابسته مطابق مقررات مالیاتی جاری مکلف به کسر از وجوه پرداختی به اشخاص ثالث و ایصال آن می‌باشند نبوده و این قبیل مالیات‌ها کماکان باید به حساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز گردد.

۱۰- کلیه مراحل رسیدگی، تشخیص مطالبه و وصول مالیات‌های مورد بحث با رعایت مقررات مالیاتی جاری به عهده مأمورین تشخیص مالیات می‌باشد.

۱۱- مفاد این دستورالعمل شامل شرکت‌ها و موسساتی که به موجب مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و یا قوانین خاص از پرداخت مالیات معاف هستند، نخواهد شد.

۱۲- کلیه جرایم مالیاتی متعلق به منابع مختلف فعالیت‌های نهادها و شرکت‌ها و موسسات وابسته و همچنین مالیات‌های تکلیفی کسر شده از وجوه پرداختی به نهادها و اشخاص حقوقی مذکور به حساب خاص واریز گردد.

۱۳- یک درصد از کل وجوه واریز شده به حساب‌های نهادهای مشمول حکم، هنگام انتقال وجوه مزبور به حساب خاص دفتر مقام معظم رهبری توسط بانک مربوط کسر و مطابق روش اعلام شده به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز شود. به منظور کنترل وجوه مزبور و همچنین یک درصد مذکور دفتر مقام معظم رهبری و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام مقتضی معمول خواهند داشت.

۱۴- اشخاص حقوقی و موسسات موضوع این دستورالعمل و همچنین مدیر یا مدیران آنها از لحاظ مقررات مربوط به شماره اقتصادی و قانون مالیات‌های غیرمستقیم و نیز سایر مقررات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم و به طور کلی تکالیف و مقررات جاری کشور مشمول کلیه قوانین مربوط می‌باشند.

۱۵- استفاده از مفاد این دستورالعمل موکول به رعایت مقررات قانون مالیات‌های مستقیم راجع به ارائه صورت‌های مالی نهادهای مذکور و شرکت‌ها و موسسات تحت پوشش آنها در مواعد مقرر به حوزه‌های مالیاتی ذی‌ربط و انجام حسابرسی و بازرسی قانونی آنها توسط معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری و یا اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تأیید آن می‌باشد.

۱۶- به لحاظ مبدأ اجرای حکم کلیه مالیات‌های وصول نشده نهادهای فوق‌الذکر مشمول این دستورالعمل است.

۱۷- این دستورالعمل شامل کلیه اموالی که با حکم مصادره، استرداد یا تملک به نفع نهادهای فوق‌الذکر و یا عناوین مشابه به نهادهای موصوف واگذار شده و یا مستقیما توسط نهادهای موصوف ایجاد شده، می‌گردد.

۱۸- مجتمع علمی و آموزشی علوم اسلامی خواهران حوزه علمیه قم «جامعه الزهرا (س)» نیز از لحاظ مالیات فعالیت‌های اقتصادی و سود سهام شرکت‌ها و موسسات وابسته، مانند نهادهای مذکور در بند ۱ مشمول مقررات این دستورالعمل می‌باشد.

۱۹- مفاد این دستورالعمل پس از صدور، جایگزین مقررات قانون مالیات‌های مصوب اسفندماه ۶۶ و اصلاحیه آن مصوب ۰۷/۰۲/۱۳۷۱ در موارد فوق‌الذکر خواهد بود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *