کلاس حسابداری
فهرست مطالب

ثبت رویدادهای مالی مرتبط با در آمدها و هزینه ها

روش نقدی :

در این روش درآمدها وهزینه ها در زمان دریافت و پرداخت وجه نقد شناسایی وثبت می شوند.یعنی قبل از پرداخت مبالغ هزینه ها و قبل از دریافت مبلغ در آمدها هیچ ثبتی در این رابطه انجام نمی شود.

روش تعهدی:

در این روش ، درآمدها هنگام تحقق و هزینه ها هنگام وقوع شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند، هرچند وجه نقدی بابت درآمدها دریافت نشود وبرای هزینه ها پرداخت نگردد.این روش بر دو اصل استوار است:

۱️⃣ اصل اول

اصل تحقق درآمد(درآمد باید به محض ارائه خدمت به مشتریان شناسایی و ثبت شود، اعم از اینکه بهای آن نقداً دریافت شده یا نشده باشد.براین اساس ملاک شناسایی و ثبت درآمد ، وجه نقد نیست بلکه ملاک ارائه خدمت به مشتری است حتی به صورت نسیه)

۲️⃣ اصل دوم

اصل تطابق : هزینه هر دوره مالی باید از درآمدهای همان دوره که در ایجاد آنها موثر بوده کسرگردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *