معافیت مالیاتی
فهرست مطالب

در خصوص لغو معافیت مالیاتی نهادهای انقلاب اسلامی

شماره :۵۸۱۱۸
تاریخ :۱۴/۱۰/۱۳۸۱
پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت موضوع ماده ۲۵۱مکرر
دفتر فنی مالیاتی
دانشکده اموراقتصادی
جامعه‌حسابداران‌رسمی‌ایران

متعاقب موافقت مقام معظم رهبری مبنی برلغو معافیت مالیاتی نهادهای انقلاب اسلامی و ضرورت تحقق موارد تعیین شده توسط معظم له و با عنایت به مفاد نامه شماره ۲۷۶۰/۱ مورخ ۱۵/۲/۸۱ دفتر مقام معظم رهبری و پیرو جلسات منعقده درخصوص نحوه محاسبه ووصول مالیات بنیادها و نهادها, بالاخره موضوع درجلسه مورخ ۱۲/۸/۱۳۸۱ باحضور نمایندگان محترم دفتر مقام معظم رهبری در دفتر وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی مورد بررسی نهائی واقع و تصمیمات متخذه در صورتجلسه تنظیمی درج گردید. اینک با عنایت به نامه شماره ۳۸۸۵۲ مورخ ۱۵/۸/۸۱ دفتر جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور , دائر بر تأئید مقام ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران نسبت به موارد جمع بندی شده در آن جلسه , مقرر می دارد ادارات امور مالیاتی تا پایان سال ۱۳۸۱ نیز در مورد اشخاص مشمول دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی موضوع بخشنامه شماره ۱۵۸۵۳/۴۹۳۹-۴/۳۰ مورخ ۱۲/۵/۱۳۷۶ وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی وقت کلیه مالیاتهای متعلق به اشخاص مزبور را به حساب خاص نهادهای ذیربط واریز نمایند. باعطف توجه به پیش بینی اعتبار مورد نیاز نهادهای مذکور در لایحه بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور , بدیهی است مالیات بنیادها ونهادهای مذکور و اشخاص حقوقی تحت پوشش آنها در سال ۱۳۸۲ برطبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم وصول و به حسابهای خزانه واریز خواهد شد .

امتیاز دهید post

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *