دستور العمل مالیاتی
فهرست مطالب

ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۲

شماره: ۳۹۸۸/۴۴۵۶/۴/۳۰
تاریخ: ۱۱/۰۲/۱۳۷۵
پیوست:

ضوابط اجرائی قسمت اخیر تبصره یک اصلاحی ماده ۲قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۷/۲/۱۳۷۱ ماده یک – اشخاص موضوع بندهای ۲و۴ماده۲قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند۶۶ واصلاحیه بعدی آن در تهران و هر یک از شهرستانها موظفند وفق قانون ومقررات مربوط فعالیتهای اقتصادی خود را در دفاتر قانونی ثبت و هر ساله اظهار نامه و حساب سود وزیان متکی به دفاتر قانونی خود را تا ۴ ماه پس از پایان سال مالی بحوزه مالیاتی ذیربط تسلیم و مالیات متعلق را با احتساب علی الحسابهای قبلی پرداخت نمایند. ماده دو – نقل وانتقال قطعی املاک وانتقال حق واگذاری محل ( سرقفلی ) مستلزم پرداخت مالیات موضوع ماده ۵۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۷/۲/۷۱ و اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده ۱۸۷ قانون مذکور بوده و در مواردیکه انتقال حق واگذاری محل بموجب اسناد رسمی انجام نمی گیرد نیز اشخاص مزبور و مسئولین اداره امور آنها موظف به پرداخت مالیات متعلق برابر مقررات خواهند بود. ماده سه – درآمد مشمول مالیات حاصل از فعالیتهای تجاری ، تولیدی ، یا صنعتی ، بساز و بفروشی ، اجاره املاک و بهره برداری از معادن براساس اظهارنامه و حساب سود وزیان متکی به دفاتر قانونی به تفکیک هر مورد تعیین و در صورت عدم تسلیم بموقع مدارک مذکور و یا در دفاتر از طریق علی الراس تشخیص خواهد شد . تبصره – تاخیر تحریر دفاتر در مورد فعالیتهای انجام شده مربوط به سال مالی منتهی به سال ۱۳۷۵ تا سه ماه پس از تصویب و صدور این ضوابط با رعایت سایر مقررات مربوط موجب رد دفاتر نخواهد بود و در مورد سنوات قبل از آن نیز مالیات متعلق بر اساس اسناد و مدارک ابرازی مودی و یا بدست آمده توسط حوزه مالیاتی محاسبه و قابل وصول خواهد بود. ماده چهار – هدایا و کمکهای خیریه و بلاعوض اشخاص با رعایت مقررات آئین نامه اجرائی مربوط و همچنین وجوهات بریه ولی فقیه در محاسبه درآمد مشمول مالیات اشخاص مزبور منظور نخواهد شد.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *