بخشنامه مالیاتی
فهرست مطالب

قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح

شماره:۲۰/۹۶/۲۰۰

تاریخ: ۱۳/۰۲/۱۳۹۶

قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح(اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به همراه اساسنامه جدید سازمان اتکا

 

بخشنامه

۲۰ ۹۶ ماده ۲ م

 

 

مخاطبین/ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح(اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به همراه اساسنامه جدید سازمان اتکا
 الف – مطابق ماده واحده قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی
غیر دولتی مصوب ۲/۶/۱۳۹۵، سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی
غیر دولتی موضوع ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ اضافه گردید. همچنین
به موجب  تبصره ۲ ماده واحده مذکور، سازمان اتکا برابر اساسنامه ابلاغی سال ۱۳۹۳ که به تصویب فرماندهی معظم کل قوا رسیده است، اداره می شود.ب- به پیوست تصویر اساسنامه سازمان اتکا که به تصویب فرماندهی معظم کل قوا (مد ظله العالی ) رسیده و از تاریخ ۱۲/۵/۱۳۹۳
لازم الاجرا می باشد و مواد۲۰، ۲۱ و ۲۲ آن حاوی احکام مالیاتی به شرح زیر می باشد، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال
می گردد:ماده ۲۰: تأمین و فروش کالا و خدمات توسط سازمان به صورت مستقیم به سازمانهای ن.م جهت مصرف داخلی (سازمانی) آنها، مشمول مالیات بر درآمد و مالیات ارزش افزوده و سایر مالیاتها و عوارض نمی باشد.ماده ۲۱: پرداختهای سازمان بابت کمک به معیشت جامعه هدف جزء هزینه های­قابل­قبول­مالیاتی­می­باشد.
ماده ۲۲: مصارف و هزینه های سازمان و شرکت های آن به شرح زیر جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی می باشد:۱- کلیه هزینه های جاری سازمان و شرکت های آن.

۲- بازپرداخت کلیه حقوق و مزایای کارکنان که توسط ودجا یا ن.م پرداخت می شود و همچنین اجاره اموال و امکانات آنها که در اختیار سازمان است.

۳- کمک به معیشت جامعه هدف طبق سیاست های ستاد کل و در قالب مصوبات هیئت امناء.”۱۳۵-۲/۱۲

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا: وفق بخشنامه مدت اجرا:نامحدود مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی
لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن ۳۹۹۰۳۵۳۲ با دفتر فنی و حسابرسی  مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *