اصلاحیه مالیاتی
فهرست مطالب

قانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۴۶

ماده ۴۶ ـ از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌شود (به استثنای اوراق مذکور درمواد ۴۵ و ۴۸ این قانون‌) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به ‌مال‌التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه ‌مال‌التجاره پنج هزار (۵۰۰۰) ریال و بارنامه زمینی و صورت ‌وضعیت مسافری یک هزار (۱۰۰۰) ریال حق تمبر دریافت خواهدشد.

موسسه‌های حمل و نقل مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط رادر آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال ازتاریخ صدور نگاهداری کنند.

تبصره ـ از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق‌تمبر اخذ می‌شود:

۱ ـ از کارت معافیت هر یک از مشمولان که به انحای مختلف ازانجام دادن خدمت وظیفه معاف می‌شوند، بابت صدور کارت ‌معافیت مذکور، مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) ریال‌.

۲ ـ از هر گونه گواهینامه رانندگی بین‌المللی مبلغ پنجاه هزار(۵۰,۰۰۰) ریال‌.

۳ ـ از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری ‌هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشور می‌شود مبلغ‌ دویست هزار (۲۰۰،۰۰۰) ریال‌.

۴ ـ از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت ‌اعتبار مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال‌.

۵- از کارنامه وگواهی نامه دانش آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی ومتوسطه مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال.

۶ – از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی‌، کارشناسی‌،کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار(۱۰،۰۰۰) ریال‌.

۷ ـ از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های ابتدایی‌، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (۲۰،۰۰۰) ریال‌.

۸ ـ از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (۵۰،۰۰۰) ریال‌.

۹ ـ از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار (۲۰،۰۰۰) ریال‌.

۱۰ ـ از پروانه مشاغل پزشکی‌، دندانپزشکی‌، پیراپزشکی‌، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصدهزار (۱۰۰،۰۰۰) ریال‌.
۱۱ـ از جواز تأسیس‌، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی‌، کارت بازرگانی‌، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه‌های کسب و کار، بابت صدور مبلغ یکصدهزار (۱۰۰،۰۰۰)ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار (۵۰،۰۰۰) ریال‌.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *