دستور العمل مالیاتی
فهرست مطالب

لزوم اخذ گواهی اشخاص مذکور در بند ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: ۱۳۶۶۱/۱۱۶۳/۵/۳۰
تاریخ: ۲۷/۰۴/۱۳۷۱
پیوست:

سازمان ثبت واسناد واملاک کشور نظرباینکه با اجرای قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۷/۲/۱۳۷۱ وبراساس مقررات بند د ماده ۱قانون مزبوردرآمد حاصل ازحق واگذاری محل ، مستغلات ونقل وانتقالات قطعی املاک اشخاص موضوع بندهای ۲ قانون مالیاتهای مستقیم ازاول سالجاری بدون رعایت معافیتهای مقرردرهرمورد به نرخهای مربوط مشمول مالیات میباشد که بااین ترتیب بدیهیست مفاد بند الف بخشنامه شماره ۴۱۳۹۲/۲۷۱۵/۵/۳۰ مورخ ۲۲/۸/۱۳۶۸ ازتاریخ اجرای اصلاحیه مذکورمنتفی گردیده علیهذا بنابه حکم کلی ماده ۱۸۷قانون مالیاتهای مستقیم تنظیم اینگونه اسناد معامله اشخاص موضوع بند ۲ماده ۲قانون مزبور نیز مستلزم اخذ گواهی انجام معامله از حوزه مالیاتی ذیربط خواهدبود، بنابراین خواهشمند است مراتب راجهت اطلاع به نحو مقتضی به کلیه دفاتراسناد رسمی ابلاغ فرمائید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *