آیین نامه مالیاتی
فهرست مطالب

مراجع ناظر موسسات

شماره:۳۷۸۵۴/۲۶۹۷/۵/۳۰
تاریخ: ۰۶/۰۸/۱۳۶۸
پیوست:
اداره کل مالیات برشرکتها
 پیرو بخشنامه شماره ۱۷۴۶۴/۴۸۶۸/۴/۳۰ مورخ ۲۷/۴/۱۳۶۸ متضمن ابلاغ آئینامه اجرائی موضوع تبصره ۴ ماده ۲قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی وبه منظور رفع ابهامات احتمالی نکات زیر متذکر میگردد. ۱ مراجع ناظری که قبلا” موافق آئینامه اجرائی موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن امر نظارت بردرآمد و هزینه موسسات عام المنفعه این وزارت به آنان تفویض شده است کماکان به امر نظارت خود باقی و اقدامات آنان وفق مقررات آئینامه اجرائی موضوع تبصره ۴ ماده  ۲قانون جدید مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی نیز قانونی خواهد بود. ۲ به استناد بند “ب ” ماده ۱۳ آئینامه اخیرالذکر امر نظارت بر درآمد وهزینه موسسات عام المنفعه ای که دارای مال موقوفه نیزباشند از عملکرد سال ۱۳۶۸ به بعد بعهده سازمان حج و اوقاف وامورخیریه خواهد بود .بدیهی است که نظارت مراجع تعیین شده قبلی در اینگونه موارد صرفا نسبت به سنوات قبل ازاجرای قانون جدید وتاپایان عملکرد ۱۳۶۷ معتبرمیباشد. ۳ در مورد املاکی که بلاعوض به موسسات عام المنفعه واگذار میشود درصورتی که برای موسسات مذکور حسب مورد طبق قوانین مالیاتی مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و ۱۳۶۶ و آیین نامه های مربوط مرجع ناظر تعیین شده باشد حوزه های مالیاتی مکلفند بدون مطالبه مالیات درآمد اتفاقی از موسسه مربوط گواهی موضوع ماده ۱۸۷قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی را صادر و تسلیم و مراتب را در تهران به اداره کل مالیات بر شرکتها و در شهرستانها به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. بدیهی است واحدهای مالیاتی ذیصلاح پس از اتمام سال مالیاتی به موضوع رسیدگی و هرگاه  موسسات انتقال گیرنده املاک شرایط مقرر برای استفاده از معافیت مالیات بر درآمد را رعایت نکرده باشند نسبت به مطالبه و وصول مالیات متعلقه اقدام خواهند نمود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *