دادرسی مالیاتی
فهرست مطالب

مراحل اعتراض به برگ تشخیص (دادرسی مالیاتی) به زبان ساده

اگر مودی به برگ تشخیص صادره معترض باشد، اعتراض وی به صورت های زیر بررسی می گردد:

۱- ابتدا اعتراض به رییس امور مالیاتی (ممیز کل)ارجاع می شود. اگر ممیز کل تشخیص دهد که اعتراض مودی قابل رسیدگی است در پشت برگ تشخیص نظر خود را منعکس می کند و برگ قطعی صادر می شود.

۲- اگر ممیز کل مدارک و دلایل را کافی نداند پرونده به دبیرخانه هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی ارجاع می شود.

۳- اگر هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی رای خود را صادر کند و مودی نسبت به رای صادره معترض باشد، پرونده به هیات حل اختلاف تجدیدنظر مالیاتی ارجاع می شود. مهلت ارائه اعتراض مودی نسبت به رای هیات بدوی ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ است.

۴- اگر هیات تجدیدنظر رای خود را صادر کند و مودی معترض باشد پرونده به شورای عالی مالیاتی ارجاع می شود(دقت کنید در مالیات بر ارزش افزوده مرحله شورای عالی مالیاتی وجود ندارد).

۵- اگر مودی به رای شورای عالی مالیاتی معترض باشد و یا قابل رسیدگی در این شورا و یا مرجع دیگری نباشد پرونده به هیات ۳ نفره موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم ارجاع می شود.(اعضای هیات ۳ نفره توسط وزیر اقتصاد انتخاب می شود).

۶-و در نهایت اگر مودی به رای صادره توسط هیات ۳ نفره معترض باشد پرونده و شکایت به دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.

نکات مهم:

*- اگر مودی برگ تشخیص صادره را قبول کند برگ قطعی صادر می شود.

*- در هریک از مراحل فوق اگر مودی رای صادره را قبول کند، برگ قطعی صادر می شود.

*- در مرحله اعتراض به هیات تجدیدنظر مالیاتی مودی باید مالیات مورد قبول خود را پرداخت کند.

*- حداکثر مهلت اعتراض مودی نسبت به رای هیات بدوی ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ است.

*- حداکثر مهلت اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص صادره ۳۰ و ارجاع آن به ممیز کل یا هیات بدوی روز از تاریخ ابلاغ است.

*- مراحل دادرسی برای هریک از برگ تشخیص صادره مانند برگ تشخیص حقوق، عملکرد و مانند آن قابل اعمال است.

* اگر در هریک از مراحل فوق، مودی انصراف خود را اعلام کند عدم بررسی پرونده اعلام و برگ قطعی صادر می شود.

خلاصه

در دادرسی مالیاتی (اعتراض مالیاتی مودی) ۵ مرحله وجود دارد:

۱- رییس امور مالیاتی (ممیز کل) یا هر مقام مجاز دیگر.

۲- هیات حل اختلاف (بدوی، تجدید نظر).

۳- شورای عالی مالیاتی(دقت کنید در نظام مالیات بر ارزش افزوده مرحله شورای عالی مالیاتی وجود ندارد).

۴- هیات سه نفره موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم

۵- دیوان عدالت اداری

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *