اظهار نامه مالیاتی
فهرست مطالب

معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکتها و موسسات وابسته به آن از مالیات بر درآمد لغایت عملکرد سال ۱۳۹۵

شماره: ۱۰۶/۹۶/۲۰۰

تاریخ: ۲۲/۰۷/۱۳۹۶

بخشنامه

۱۰۶ ۹۶
 

مخاطبین/ذینفعان

مور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکتها و موسسات وابسته به آن از مالیات بر درآمد لغایت عملکرد سال ۱۳۹۵
پیرو بخشنامه شماره ۸۸/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵، موضوع معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکت­ها و موسسات وابسته و نظر به اینکه آستان قدس رضوی و شرکت­ها و موسسات وابسته به آن حسب فرمان مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۶۸ حضرت امام خمینی (ره) از پرداخت مالیات معاف بوده­اند و حسب مقررات موضوعه اخیر از جمله جزء (م) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و تبصره (۴) ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور مشمول مالیات گردیده اند، بنابراین حسب حکم مقام معظم رهبری مد ظله العالی مبنی بر معافیت اشخاص فوق و توصیه معظم له که طی بخشنامه فوق ابلاغ گردیده است، مالیات شرکت­ها و موسسات مذکور می­بایست برابر مقررات محاسبه و پرداخت و به صورت جمعی – خرجی عینا به به آستان برگشت داده شود و با عنایت به اینکه حساب نسیم مربوط به تمرکز وجوه مالیات عملکرد آستان قدس رضوی و شرکت­ها و موسسات وابسته به شماره ۴۰۰۱۰۰۰۹۰۸۰۲۰۰۰۲ به نام خزانه در بانک مرکزی افتتاح گردیده است بنابراین ضمن ارسال نامه شماره ۳۲۰۹۳/۱ مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۶ دفتر مقام معظم رهبری، مقرر می­گردد:

۱-­ با توجه به نامه اخیرالذکر و بخشنامه صدرالاشاره، آستان قدس رضوی کماکان و شرکتها و موسسات وابسته به آن تا پایان عملکرد سال ۱۳۹۵ از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می­باشند. این حکم در خصوص تمام یا بخشی از سهام یا سهم الشرکه آستان مذکور در سایر شرکتها ( اعم از مستقیم و غیرمستقیم) به نسبت سهم آن نیز جاری می­باشد.

۲. با عنایت به نوع معافیت شرکتها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی (بر اساس فرامین رهبری)، عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص مذکور مانع برخورداری از معافیت مالیاتی یادشده لغایت پایان عملکرد سال ۱۳۹۵ نخواهد بود.

۳.مالیات بر درآمد شرکت­ها و موسسات مذکور برای عملکرد سال ۱۳۹۶ و به بعد بر اساس قوانین و مقررات موضوعه رسیدگی، مطالبه و متعاقب وصول آن، مالیات وصولی سهم آستان قدس رضوی به حساب نسیم، مربوط به تمرکز وجوه مالیات بر درآمد آستان قدس به حساب خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود و مالیات متعلق به سهم سایر اشخاص در شرکتها و موسسات مذکور به حساب ذیربط سازمان امور مالیاتی کشور واریز شود.

۴- مالیات بر ارزش افزوده و مالیاتهایی که شرکت­ها و موسسات فوق به موجب قوانین و مقررات می بایست از سایر اشخاص دریافت و یا کسرنموده و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند، کمافی السابق بر اساس مقررات مزبور دریافت و یا کسر و به حساب های ذیربط سازمان امور مالیاتی کشور واریز شود.

متذکر می­گردد، مفاد این بخشنامه درخصوص پرونده­های لغایت عملکرد سال ۱۳۹۵ اشخاص مذکور که قبل از ابلاغ این بخشنامه نسبت به مطالبه مالیات از آنها اقدام شده است جاری می­باشد، بنابراین ادارات کل امور مالیاتی می­بایست ترتیبی اتخاذ نمایند تا ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی با رعایت مقررات موضوعه نسبت به اعمال معافیت مربوط اقدام نمایند.

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا:مطابق بخشنامه مدت اجرا: مطابق بخشنامه مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ی ابلاغ: فیزیکی/سیستمی
بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ(شماره و تاریخ): موارد مغایر مندرج در بخشنامه شماره ۳۳/۹۴/۲۰۰ مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۴

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *