موقوفات مالیاتی
فهرست مطالب

موقوفات در عراق

شماره: ۳۷۱۱۲/۳۰۷۳/۵/۳۰
تاریخ: ۲۵/۰۷/۱۳۷۲
پیوست:

چون حسب اعلام سازمان اوقاف وامورخیریه ،امکان مصرف عوایدبعضی از موقوفات درعتبات عالیات واقع درکشورعراق بعلت وضع خاص منطقه وسایر مشکلات موجودتاکنون فراهم نگردیده ولزوم نگهداری عواید موردبحث به مدت ۵سال دیگرازسوی سازمان مذکوردرخواست گردیده است ،لذا ضمن ارسال تصویرنامه شماره ۳۷۰۹/۴۱۰ مورخ ۲۵/۱۲/۷۱ وتصاویرنامه شماره ۲۱۴۷/۴۱۰ مورخ ۱۰/۷/۷۲ و۶ برگ فهرست اسامی موقوفات منظم به ان ،مقرر می دارد ،به واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ فرمایید تابا عنایت به مقررات تبصره ۳ماده ۲قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۶۶و اصلاحیه بعدی ان وهمچنین مفادماده ۱۱ ائین نامه اجرائی تبصره ۴ماده ۲قانون مذبور وتبصره ان وسایرمقررات مالیاتی مربوطه نسبت به انجام درخواست سازمان فوق الذکراقدام لازم به عمل اورد .

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *