گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

قانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۴۷

موقوفات مالیاتی

ماده ۴۷ ـ از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین‌بانکها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود، درصورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل ده هزار(۱۰۰۰۰) ریال حق تمبر اخذ می‌شود: ۱ ـ برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری‌. ۲ ـ قرارداد وام یا اعطای … بیشتر بخوانیدقانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۴۷

قانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۴۶

اصلاحیه مالیاتی

ماده ۴۶ ـ از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌شود (به استثنای اوراق مذکور درمواد ۴۵ و ۴۸ این قانون‌) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به ‌مال‌التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه ‌مال‌التجاره پنج هزار (۵۰۰۰) … بیشتر بخوانیدقانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۴۶

قانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۳۴

اصلاحیه مالیاتی

ماده ۳۴- اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از أخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال ودارایی‌های متوفی را به وراث یا موصی­له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‌های مزبور انجام دهند: ۱- بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری، شرکتها، موسسات، نهادهای عمومی … بیشتر بخوانیدقانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۳۴

قانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۲۶

بخشنامه مالیاتی

ماده ۲۶- وراث متوفی (منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینه‌های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (۱۷) این قانون، ظرف مدت یک سال از … بیشتر بخوانیدقانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۲۶

قانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۲۴

دستور العمل مالیاتی

ماده ۲۴ – اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است: ۱.وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی ‌استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه‌گزار و یا کارفرما از قبیل‌ انواع بیمه‌های عمر … بیشتر بخوانیدقانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۲۴

قانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۲۱

وصول مالیات

ماده ۲۱- اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار ­اشخاص موضوع ماده(۲) این قانون قرار گیرد، با تأیید ­اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در­صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال … بیشتر بخوانیدقانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۲۱

قانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۱۷

بخشنامه مالیاتی

ماده ۱۷– اموال و دارایی­هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد،به شرح زیر مشمول مالیات است: ۱- نسبت به سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به‌ استثنای موارد مندرج در بند(۲) این ماده و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه … بیشتر بخوانیدقانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۱۷

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید