گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

قانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۴۷

موقوفات مالیاتی

ماده ۴۷ ـ از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین‌بانکها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود، درصورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل ده هزار(۱۰۰۰۰) ریال حق تمبر اخذ می‌شود: ۱ ـ برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری‌. ۲ ـ قرارداد وام یا اعطای … بیشتر بخوانیدقانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۴۷

قانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۴۶

اصلاحیه مالیاتی

ماده ۴۶ ـ از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌شود (به استثنای اوراق مذکور درمواد ۴۵ و ۴۸ این قانون‌) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به ‌مال‌التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه ‌مال‌التجاره پنج هزار (۵۰۰۰) … بیشتر بخوانیدقانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۴۶

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید