گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دستور العمل مالیاتی

شماره: ۲۰۰/۹۸/۵۱۱ تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ دستورالعمل ۵۱۱ ۹۸ ۱-۹۳-۱۰۵ م مخاطبان/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیرو دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۸/۵۰۷/ص مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ و جهت ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی … بیشتر بخوانیدمالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکتها و موسسات وابسته به آن از مالیات بر درآمد لغایت عملکرد سال ۱۳۹۵

اظهار نامه مالیاتی

شماره: ۱۰۶/۹۶/۲۰۰ تاریخ: ۲۲/۰۷/۱۳۹۶ بخشنامه ۱۰۶ ۹۶   مخاطبین/ذینفعان مور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکتها و موسسات وابسته به آن از مالیات بر درآمد لغایت عملکرد سال ۱۳۹۵ پیرو بخشنامه شماره ۸۸/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵، موضوع معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکت­ها و … بیشتر بخوانیدمعافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکتها و موسسات وابسته به آن از مالیات بر درآمد لغایت عملکرد سال ۱۳۹۵

ابطال بخشنامه شماره۴۳۳۸۸ مورخ ۲۹/۸/۷۸

مالیات پیمانکاران

شماره:۱۳۱۹/۸۳/۲۱۱ تاریخ:۲۲/۰۱/۱۳۸۵ پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی سازمان حسابرسی مجله مالیات تصـویـر دادنـامـه شـمـاره۵۶۰ هـیـأت عـمـومـی مـحترم دیـوان عـدالت اداری مـوضـوع ابـطال بخـشـنامـه شـمـاره ۴۳۳۸۸ مـورخ … بیشتر بخوانیدابطال بخشنامه شماره۴۳۳۸۸ مورخ ۲۹/۸/۷۸

رسیدگی به مالیات پیمانکاران خارجی و شعب و نمایندگی های آنها

مالیات پیمانکاران

شماره:۵۹۹۱۰/۱۳۴۰۱/۴/۳۰ تاریخ: ۳۰/۱۱/۱۳۷۸ پیوست: نظر باینکه رسیدگی به وضعیت مالیاتی پیمانکاران خارجی و شناسائی درآمد آنها در مواردی که کارفرمای قرارداد دستگاه دولتی یا شهرداریها می باشند از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده , لازم است مامورین تشخیص مالیات ذیربط در تفکیک و شناسائی آن قسمت از وجوه قرارداد که بابت لوازم و تجهیزات از طریق … بیشتر بخوانیدرسیدگی به مالیات پیمانکاران خارجی و شعب و نمایندگی های آنها

در خصوص رسیدگی به پرونده مالیاتی شعب و نمایندگی های شرکتهای خارجی در ایران

پرونده مالیاتی شعب

شماره: ۱۸۹۲۱/۱۶۲۳/۲۳۲ تاریخ: ۲۹/۰۵/۱۳۸۵ پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دادستانی انتظامی مالیاتی اداره کل دبیرخانه هیأت ماده ۲۵۱ مکرر دفتر فنی مالیاتی سازمان حسابرسی شورای عالی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران مجله مالیات به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده های مالیاتی … بیشتر بخوانیددر خصوص رسیدگی به پرونده مالیاتی شعب و نمایندگی های شرکتهای خارجی در ایران

*در خصوص نحوه رسیدگی به مالیاتهای نمایندگی و شعب شرکتهای خارجی که در ایران به امور بازاریابی و … اشتغال دارند

شماره:۱۷۲۳۶/۳۷۰۵/۴/۳۰تاریخ: ۱۶/۰۴/۱۳۷۷ پیوست: 1- به قرار اطلاع برخی از حوزه های مالیاتی با سوء استنباط از رأی شماره ۱۶۵۳/۴/۳۰ مورخ ۷/۲/۱۳۷۲ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی درخصوص فعالیتها و درآمدهای شعب و نمایندگیهای شرکتهای خارجی که در ایران به امور بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی و فنی و خدمات بعد از فروش اشتغال دارند , … بیشتر بخوانید*در خصوص نحوه رسیدگی به مالیاتهای نمایندگی و شعب شرکتهای خارجی که در ایران به امور بازاریابی و … اشتغال دارند

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید