گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

روش های چندمعیاره برای انتخاب بهینه سبد سهام بر اساس مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (CAPM)

روش های چندمعیاره برای انتخاب بهینه سبد سهام بر اساس مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (CAPM) چکیده: مدت‌های طولانی است که رابطه بازده ریسک به عنوان ستون فقرات مدیریت پرتفوی محسوب می‌شود. واحدهای اقتصادی برای مصونیت در برابر ریسک نامطلوب پرتفوی‌ها را به عنوان بخشی از استراتژی کاهش ریسک ایجاد کرده و پوشش داده‌اند. … بیشتر بخوانیدروش های چندمعیاره برای انتخاب بهینه سبد سهام بر اساس مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (CAPM)

مدل چند معیاری برای انتخاب بهینه سبد سهام مبتنی بر رویکرد گوردون

چکیده: بر اساس چشم‌انداز مدل گوردون۱ و بکارگیری تصمیم‌گیری چندمعیاری (MCDM)2، این مقاله عوامل تأثیرگذار و وزن نسبی سود سهام، نرخ تنزیل و نرخ رشد سود سهام را مورد تحقیق و بررسی قرار می‌دهد. هدف این مقاله ایجاد مدل تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری و تدارک منبع/ انتخاب مناسب‌ترین سهام به سرمایه‌گذارن برای سرمایه‌گذاری مؤثر جهت دستیابی به … بیشتر بخوانیدمدل چند معیاری برای انتخاب بهینه سبد سهام مبتنی بر رویکرد گوردون

بررسی محدودیت های مالی و حساسیت جریان وجوه نقد در راستای تامین مالی خارجی

اختلاف بر سر نظریه‌های ساختار سرمایه مختلف سابقه طولانی در امور مالی شرکت‌ها دارد. در ادامه تحقیقات مربوط به محدودیت‌های مالی در رابطه با حساسیت جریان وجوه نقد سرمایه‌گذاری برای اولین بار توسط فرازی و همکاران (۱۹۸۸)مورد بررسی قرار گرفت که اهمیت عوامل مالی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری را درک می‌کنند. هدف این تحقیق بررسی مطالعات پژوهشی انجام شده در زمینه محدودیت های مالی و حساسیت جریان وجوه نقد در راستای تامین مالی خارجی، بوده است. در این تحقیق با مروری بر پیشینه های اخیر، می توان گفت در زمینه ی تاثیر محدویت مالی بر حساسیت جریان نقدی وجوه نقد، نتایج یکسانی حاصل نشده است. این نتایج تحت تاثیر مطالعه موردی، معیارهای مورد بررسی و سایر عوامل، قرار می گیرد. لازم است که در این راستا، به اثرات عدم اطمینان اقتصادی و بحران های مالی را نیز در نظر گرفت

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید