گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

مبنای اضافه کاری کدام است؟

مبنای اضافه کاری

۱۷۶ساعت، ۱۹۲ساعت و یا ۲۲۰ ساعت… ✔️پاسخ: برای محاسبه مبلغ اضافه کاری در شرکتها بعضا” دیده شده که مبناهای مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد. اما مبنای صحیح کدام است؟ 🔹در قانون کار هر کارگر موظف به ۴۴ ساعت انجام کار در هفته است و البته یک روز جمعه نیز استراحت دارد که کار نمیکند ولی … بیشتر بخوانیدمبنای اضافه کاری کدام است؟

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید