گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

افرادی که مشمول بیمه بیکاری نمی شوند

بیمه بیکاری

🔹 صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری 🔹 بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی اتباع خارجی 🔹 مشمولین بیمه اجباری کارگران ساختمانی 🔹 مشمولین بیمه اجباری رانندگان برون و درون‌شهری 🔹 مستخدمین پیمانی دستگاه‌های دولتی 🔹 مشمولین بیمه قالیبافان به صورت انفرادی و بدون کارفرما 🔹 بیمه خادمین مساجد 🔹 بیمه کارگران باربر 🔹 افراد … بیشتر بخوانیدافرادی که مشمول بیمه بیکاری نمی شوند

نگاهی به بازرسی بیمه ای از کارگاه ها

بیمه کارگاه ها

  موضوع پرداخت حق بیمه در کارگاه های مشمول قانون کار و تامین اجتماعی و نحوه محاسبه و تادیه آن به شعب سازمان تامین اجتماعی ازجمله امور مهمی است که کارفرمایان و نمایندگان آنها باید دقت لازم را در مورد آن داشته باشند. ازآنجاکه پرداخت حق بیمه به لحاظ برخورداری کارگران از خدمات تامین اجتماعی … بیشتر بخوانیدنگاهی به بازرسی بیمه ای از کارگاه ها

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید