کتب

جلد کتاب مدیریت رسیک

مدیریت ریسک در امور مالی و لجستیک نویسندگان : شونهوی زو- تاکایوکی شینا مترجم : پریسا محمدی

مقدمه مترجم درچند سال اخیر ریسک و بازده نقش موثری در توسعه اقتصادی و بازارهای پولی داشته که توسعه این بازارها بدون وجود دانش وتجربه و آزمون و خطاها محقق نمیشد. دانشجویان و محققین حوزه ریسک و بازده در کتاب مدیریت ریسک در امور مالی و لجستیک با فرمولها و روشهای آزمایش شده بر کارخانجات و بورس های بزرگ دنیا آشنا شده که در حال حاضر چنین به نظر می رسد که هنوز کتاب مدونی در دسترس نبود.به همین دلیل این کتاب مورد بررسی و ترجمه قرار گرفت نظریه های جدید و بروز دنیا همراه با آزمون و آزمایش و پژوهش که به کوشش مولفان شکل گرفته و در اختیار محققین قرار میگیرد. در این راه از تجربه و همدلی اساتید بزرگی چون ،مهدی کرباسیان و رضا پارساسیما تشکر و قدردانی می نمایم. امیداست کتاب حاضر بتواند گام مفیدی در حوزه ریسک و بازده برای محققین واقع شودهمواره براین باورم که نظرات و پیشنهادات شما خوانندگان محترم می تواند درچاپ های بعدی کتاب حاضر به توسعه و کیفیت مطالب آن کمک نماید. پریسا محمدی ... ادامه مطلب
برای مشاوره تماس بگیرید!