گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

مراجع ناظر موسسات

آیین نامه مالیاتی

شماره:۳۷۸۵۴/۲۶۹۷/۵/۳۰ تاریخ: ۰۶/۰۸/۱۳۶۸ پیوست: اداره کل مالیات برشرکتها  پیرو بخشنامه شماره ۱۷۴۶۴/۴۸۶۸/۴/۳۰ مورخ ۲۷/۴/۱۳۶۸ متضمن ابلاغ آئینامه اجرائی موضوع تبصره ۴ ماده ۲قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی وبه منظور رفع ابهامات احتمالی نکات زیر متذکر میگردد. ۱ مراجع ناظری که قبلا” موافق آئینامه اجرائی موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون … بیشتر بخوانیدمراجع ناظر موسسات

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید