گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

در مورد لغو معافیت دستگاه ها وبنیادها ونهادهای انقلاب اسلامی

دستور العمل مالیاتی

شماره:۶۷۶۷۴ تاریخ:۲۹/۱۲/۱۳۸۲ پیوست:  بازگشت به نامه شماره ی ۶۴۶۰/۱ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۲ حضرتعالی، در خصوص روال کار مربوط به موافقت با لغو معافیت دستگاه ها وبنیادها ونهادهای انقلاب اسلامی، با ابراز تشکر وامتنان از توجه مقام معظم رهبری، مدظله العالی، به این موضوع وارشادهایی که در این خصوص فرموده اند وتشکر ازپیگیری ها ومراقبتهای حضرتعالی وحجت … بیشتر بخوانیددر مورد لغو معافیت دستگاه ها وبنیادها ونهادهای انقلاب اسلامی

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید