گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

تـسـری مـفاد بنـد ۵ بخـشنـامـه شماره ۱۱۴۸۵ مورخ ۵/۷/۸۳ به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

بخشنامه مالیاتی

شماره:۲۷۲۴۶/۲۰۰ تاریخ:۲۳/۰۹/۱۳۸۹ پیوست:دارد بخشنامه ۰۳۴ ۸۹ تبصره ۳ ماده ۲ م مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع تـسـری مـفاد بنـد ۵ بخـشنـامـه شماره ۱۱۴۸۵ مورخ ۵/۷/۸۳ به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بـا عـنایت بـه نامـه های شـماره ۹۸۴۰/۱ مـورخ ۱/۱۱/۸۴ و ۱۱۵۳۸/۱ مـورخ ۲۷/۱۰/۸۵ رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) عـنوان وزیـر محـترم وقـت … بیشتر بخوانیدتـسـری مـفاد بنـد ۵ بخـشنـامـه شماره ۱۱۴۸۵ مورخ ۵/۷/۸۳ به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید