گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

نحوه پرداخت سهم بنیاد مستضعفان از طرف شرکتهای تابعه

دستور العمل مالیاتی

شماره: ۱۲۳۸/۱۱۲/۴/۳۰ تاریخ: ۱۸/۰۱/۱۳۷۶ پیوست: بمنظور رفع مشکل اجرائی نحوه پرداخت مالیات سهم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی که از طرف شرکتهای تابعه تقسیط میشود و اطلاعات راجع به وصولی و اقساط در اختیار ماموران تشخیص مالیات ذیربط قرار نمیگیردو براساس تصمیمات متخذه درجلسه مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۷۵ نمایندگان شورای عالی مالیاتی ، ادارات کل مالیات … بیشتر بخوانیدنحوه پرداخت سهم بنیاد مستضعفان از طرف شرکتهای تابعه

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید