گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دستور العمل مالیاتی

شماره: ۲۰۰/۹۸/۵۱۱ تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ دستورالعمل ۵۱۱ ۹۸ ۱-۹۳-۱۰۵ م مخاطبان/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیرو دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۸/۵۰۷/ص مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ و جهت ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی … بیشتر بخوانیدمالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید