گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

مصرف کننده نهایی در قوانین مالیاتی به چه اشخاصی گفته میشود؟

بخشنامه مالیاتی

اگر قصد صدور فاکتور یا ارسال گزارشات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‎های مستقیم را دارید احتمالا با عبارت مصرف کننده نهایی برخورد کرده اید. در این مقاله به تعریف این عبارت و ذکر برخی موارد در این خصوص می‎پردازیم. مصرف کننده نهایی کیست؟ شخص حقیقی است که از کالای خریداری شده یا خدمات … بیشتر بخوانیدمصرف کننده نهایی در قوانین مالیاتی به چه اشخاصی گفته میشود؟

فعالیت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شد.

🔹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک بند از بخشنامه معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی، فعالیت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف کرد. 🔹به دنبال شکایت از معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور و درخواست ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ … بیشتر بخوانیدفعالیت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شد.

قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح(اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به همراه اساسنامه جدید سازمان اتکا

بخشنامه مالیاتی

شماره:۲۰/۹۶/۲۰۰ تاریخ: ۱۳/۰۲/۱۳۹۶ بخشنامه ۲۰ ۹۶ ماده ۲ م   مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح(اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به همراه اساسنامه جدید سازمان اتکا  الف – مطابق ماده واحده قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح … بیشتر بخوانیدقانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح(اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به همراه اساسنامه جدید سازمان اتکا

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید