گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

ارسال قانون اصلاح بند (۳) ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات بعدی آن- درخصوص دهیاری ها

اصلاحیه مالیاتی

شماره: ۲۰۰/۹۸/۳۸ تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ بخشنامه ۳۸ ۹۸ ۲ م مخاطبان/ ذینفعان  امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال قانون اصلاح بند (۳) ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات بعدی آن- درخصوص دهیاری ها به پیوست قانون اصلاح بند (۳) ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات بعدی … بیشتر بخوانیدارسال قانون اصلاح بند (۳) ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات بعدی آن- درخصوص دهیاری ها

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید