گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

در خصوص شمول مالیات درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی

دستور العمل مالیاتی

شماره: ۹۴۱/۵/۳۰ تاریخ: ۰۲/۰۴/۱۳۸۱ اداره کل امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر بخشنامه شماره ۱۰۵۰ مورخ ۱/۲/۱۳۸۱ معاون اول محترم رئیس جمهور ، در خصوص مشمول مالیات … بیشتر بخوانیددر خصوص شمول مالیات درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی

ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۲

دستور العمل مالیاتی

شماره: ۳۹۸۸/۴۴۵۶/۴/۳۰ تاریخ: ۱۱/۰۲/۱۳۷۵ پیوست: ضوابط اجرائی قسمت اخیر تبصره یک اصلاحی ماده ۲قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۷/۲/۱۳۷۱ ماده یک – اشخاص موضوع بندهای ۲و۴ماده۲قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند۶۶ واصلاحیه بعدی آن در تهران و هر یک از شهرستانها موظفند وفق قانون ومقررات مربوط فعالیتهای اقتصادی خود را در دفاتر قانونی ثبت و هر ساله … بیشتر بخوانیدضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۲

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید