گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

فهرست انجمنهای مربوط به اقلیتهای دینی در ایران

وصول مالیات

شماره:۷۱۷۱/۴/۳۰ تاریخ: ۰۱/۰۹/۱۳۷۷ پیوست: به پیوست تصویر نامه شماره ۶۶۴۹/۴۳ مورخ ۱۴/۵/۷۷ اداره کل سیاسی وزارت کشور عنوان اداره کل مالیات بر شرکتها , متضمن فهرست انجمن های مربوط به ” اقلیتهای دینی مذکور در قانون اساسی “ که به تصویب کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب , مستقر در وزارت کشور رسیده و پروانه فعالیت دریافت  نموده … بیشتر بخوانیدفهرست انجمنهای مربوط به اقلیتهای دینی در ایران

اعلام اسامی انجمنها و هیاتهای مذهبی و اقلیتهای دینی

معافیت مالیاتی

شماره: ۶۶۴۹/۴۳ تاریخ: ۱۴/۰۵/۱۳۷۷ پیوست: جناب آقای ظریف گلزار  مدیرکل محترم مالیات برشرکتها سلام علیکم , عطف به نامه شماره ۷۹/م/۳۷ مورخ ۲۲/۴/۷۷ از آنجا که براساس ماده ۱۸ آئین نامه اجرائی موضوع بند ۵ ماده ۲قانون مالیاتهای مستقیم ” انجمنهای و هیأتهای مذهبی مربوط به اقلیت دینی مذکور در قانون اساسی مکلفند گواهی لازم … بیشتر بخوانیداعلام اسامی انجمنها و هیاتهای مذهبی و اقلیتهای دینی

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید