گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

ابلاغ رأی موضوع دادنامه شماره ۱۱۹ مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۵ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۷۱۵۸/۲۳۰/د مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ درخصوص جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

دستور العمل مالیاتی

شماره: ۶۱-۹۵-۲۰۰ تاریخ: ۲۵-۰۹-۱۳۹۵ بخشنامه ۶۱ ۹۵ ۲ و ۲۷۳ م مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ رأی موضوع دادنامه شماره ۱۱۹ مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۵ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۷۱۵۸/۲۳۰/د مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ درخصوص جمعیت هلال احمر جمهوری … بیشتر بخوانیدابلاغ رأی موضوع دادنامه شماره ۱۱۹ مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۵ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۷۱۵۸/۲۳۰/د مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ درخصوص جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون مالیات های مستقیم از مال الاجاره های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مزبور.

بخشنامه مالیاتی

شماره:۶۳/۹۳/۲۰۰ تاریخ: ۸/۶/۱۳۹۳ پیوست: بخشنامه   ۶۳ ۹۳ ماده (۲) و تبصره(۹) ماده (۵۳) م   مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون مالیات های مستقیم از مال الاجاره های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مزبور. نظر … بیشتر بخوانیدعدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون مالیات های مستقیم از مال الاجاره های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مزبور.

اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح

بخشنامه مالیاتی

شماره:۳۲۴۱۰/۲۰۰ تاریخ:۱۶/۱۱/۱۳۸۹ پیوست:دارد بخشنامه   ۰۷۱ ۸۹ ماده ۲ م مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح پـیـرو بـخـشنـامـه هـای شـماره ۹۸۹۵۰ مـورخ ۹/۱۱/۸۶ و ۶۱۰۳۹ مـورخ ۲۷/۷/۸۸ به پیوست تصویر اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح طی نامه شماره ۹۹۲۸/۳۰/۸۳ مورخ ۱۳/۱۲/۸۳ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و … بیشتر بخوانیداساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح

تـسـری مـفاد بنـد ۵ بخـشنـامـه شماره ۱۱۴۸۵ مورخ ۵/۷/۸۳ به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

بخشنامه مالیاتی

شماره:۲۷۲۴۶/۲۰۰ تاریخ:۲۳/۰۹/۱۳۸۹ پیوست:دارد بخشنامه ۰۳۴ ۸۹ تبصره ۳ ماده ۲ م مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع تـسـری مـفاد بنـد ۵ بخـشنـامـه شماره ۱۱۴۸۵ مورخ ۵/۷/۸۳ به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بـا عـنایت بـه نامـه های شـماره ۹۸۴۰/۱ مـورخ ۱/۱۱/۸۴ و ۱۱۵۳۸/۱ مـورخ ۲۷/۱۰/۸۵ رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) عـنوان وزیـر محـترم وقـت … بیشتر بخوانیدتـسـری مـفاد بنـد ۵ بخـشنـامـه شماره ۱۱۴۸۵ مورخ ۵/۷/۸۳ به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

ارسال تصویب نامه هیأت محترم وزیران

وصول مالیات

شماره: ۶۰۶۲۲/۲۱۰ تاریخ: ۲۱/۰۷/۱۳۸۸ پیوست: دارد بخشنامه ۰۴۹ ۱۳۸۸ بند یک ماده ۲ و ماده ۵۹ م مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال تصویب نامه هیأت محترم وزیران تصویر تصویب نامه شماره ۱۱۰۰۲۷/ت ۴۲۴۸۳ ک مورخ ۳۱/۵/۸۸ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مندرج در شماره ۱۸۷۸۱ مورخ ۲/۶/۸۸ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران … بیشتر بخوانیدارسال تصویب نامه هیأت محترم وزیران

در خصوص مالیات واریزی بنیادها ونهادها

دستور العمل مالیاتی

شماره:۱۷۱/۲۵۰ تاریخ:۱۶/۰۱/۱۳۸۳ پیوست:دارد تصویر نامه شماره ۶۶۶۰۶ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۲ وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی راجع به مالیات واریزی بابت بدهی بنیاد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد شهید، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد پانزده خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم وجامعه الزهرا جهت اطلاع واقدام لازم به پیوست ایفاد می گردد. پرویز … بیشتر بخوانیددر خصوص مالیات واریزی بنیادها ونهادها

واریز مالیات عملکرد ۸۱بنیادها و نهادها به حساب خاص

بخشنامه مالیاتی

شماره :۳۸۶۶۲ تاریخ :۱۹/۰۷/۱۳۸۲ پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارایی و ادارات کل امور مالیاتی استانها شورای عالی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر دفتر فنی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی  جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران نظر به اینکه حسب نامه … بیشتر بخوانیدواریز مالیات عملکرد ۸۱بنیادها و نهادها به حساب خاص

واریز مالیات بنیادها تا پایان ۸۰به حساب های خاص

وصول مالیات

شماره :۱۷۳۳۸ تاریخ :۰۸/۰۴/۱۳۸۲ پیوست: سازمان اموراقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دانشکده امور اقتصادی حسب گزارشات واصله چون در مورد نحوه وصول مالیات بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش … بیشتر بخوانیدواریز مالیات بنیادها تا پایان ۸۰به حساب های خاص

در خصوص لغو معافیت مالیاتی نهادهای انقلاب اسلامی

معافیت مالیاتی

شماره :۵۸۱۱۸ تاریخ :۱۴/۱۰/۱۳۸۱ پیوست:  سازمان امور اقتصادی و دارایی استان  شورای عالی مالیاتی  اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی  دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی  دبیرخانه هیأت موضوع ماده ۲۵۱مکرر دفتر فنی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی  جامعه‌حسابداران‌رسمی‌ایران  متعاقب موافقت مقام معظم رهبری مبنی برلغو معافیت مالیاتی نهادهای انقلاب اسلامی و ضرورت تحقق موارد تعیین شده توسط معظم … بیشتر بخوانیددر خصوص لغو معافیت مالیاتی نهادهای انقلاب اسلامی

اعلام اسامی انجمنها و هیاتهای مذهبی و اقلیتهای دینی

معافیت مالیاتی

شماره: ۶۶۴۹/۴۳ تاریخ: ۱۴/۰۵/۱۳۷۷ پیوست: جناب آقای ظریف گلزار  مدیرکل محترم مالیات برشرکتها سلام علیکم , عطف به نامه شماره ۷۹/م/۳۷ مورخ ۲۲/۴/۷۷ از آنجا که براساس ماده ۱۸ آئین نامه اجرائی موضوع بند ۵ ماده ۲قانون مالیاتهای مستقیم ” انجمنهای و هیأتهای مذهبی مربوط به اقلیت دینی مذکور در قانون اساسی مکلفند گواهی لازم … بیشتر بخوانیداعلام اسامی انجمنها و هیاتهای مذهبی و اقلیتهای دینی

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید