گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

لزوم اخذ گواهی اشخاص مذکور در بند ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم

دستور العمل مالیاتی

شماره: ۱۳۶۶۱/۱۱۶۳/۵/۳۰ تاریخ: ۲۷/۰۴/۱۳۷۱ پیوست: سازمان ثبت واسناد واملاک کشور نظرباینکه با اجرای قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۷/۲/۱۳۷۱ وبراساس مقررات بند د ماده ۱قانون مزبوردرآمد حاصل ازحق واگذاری محل ، مستغلات ونقل وانتقالات قطعی املاک اشخاص موضوع بندهای ۲ قانون مالیاتهای مستقیم ازاول سالجاری بدون رعایت معافیتهای مقرردرهرمورد به نرخهای مربوط … بیشتر بخوانیدلزوم اخذ گواهی اشخاص مذکور در بند ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید