گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

موقوفات عام

آیین نامه مالیاتی

شماره:۲۷۹۲۶/۲۰۰۶/۵/۳۰ تاریخ: ۰۷/۰۶/۱۳۶۸ پیوست: اداره کل نظربه اینکه در ارتباط با مسائل مالیاتی موقوفات عام سوالاتی مطرح میشود، لذابه منظورایجادهماهنگی و رفع ابهامات احتمالی نکات زیر را متذکرمیگردد: ۱ – به قراراطلاع ،بعضی ازمامورین تشخیص مالیات هنگام رسیدگی به پرونده مالیاتی موقوفات عام جهت اعطای معافیت مقرربدون توجه به مفادآئین نامه های اجرائی مربوط اقدام … بیشتر بخوانیدموقوفات عام

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید