گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

ابلاغ رأی موضوع دادنامه شماره ۱۱۹ مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۵ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۷۱۵۸/۲۳۰/د مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ درخصوص جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

دستور العمل مالیاتی

شماره: ۶۱-۹۵-۲۰۰ تاریخ: ۲۵-۰۹-۱۳۹۵ بخشنامه ۶۱ ۹۵ ۲ و ۲۷۳ م مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ رأی موضوع دادنامه شماره ۱۱۹ مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۵ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۷۱۵۸/۲۳۰/د مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ درخصوص جمعیت هلال احمر جمهوری … بیشتر بخوانیدابلاغ رأی موضوع دادنامه شماره ۱۱۹ مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۵ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۷۱۵۸/۲۳۰/د مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ درخصوص جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷-۲۰۱ مورخ ۱۵/۱۱/۸۲ به موجب دادنامه شماره ۱۰۶۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

وصول مالیات

شماره:۹/۹۳/۲۰۰ تاریخ: ۰۹/۰۲/۱۳۹۳ پیوست:دارد بخشنامه   ۹ ۹۳ تبصره ۲ ماده ۲ م   مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷-۲۰۱ مورخ ۱۵/۱۱/۸۲ به موجب دادنامه شماره ۱۰۶۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  بـه پیوسـت رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری … بیشتر بخوانیدابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷-۲۰۱ مورخ ۱۵/۱۱/۸۲ به موجب دادنامه شماره ۱۰۶۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

واریز مالیات بنیادها تا پایان ۸۰به حساب های خاص

وصول مالیات

شماره :۱۷۳۳۸ تاریخ :۰۸/۰۴/۱۳۸۲ پیوست: سازمان اموراقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دانشکده امور اقتصادی حسب گزارشات واصله چون در مورد نحوه وصول مالیات بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش … بیشتر بخوانیدواریز مالیات بنیادها تا پایان ۸۰به حساب های خاص

موسسات وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا نیز مشمول مالیات نمی باشند

دستور العمل مالیاتی

شماره:۸۶۱۲/۱۲۳۷۹/۴/۳۰ تاریخ: ۱۹/۰۴/۱۳۷۶ پیوست: پیروبخشنامه شماره ۱۹۲۵۹-۲۱۴۵-۵/۳۰ مورخ ۷/۶/۱۳۷۳ قرارگاه های تابعه قرارگاه بازسازی خاتم الانبیاء (ص ) و موسسات و سازمانهای تحت پوشش و متعلق به قرارگاه مذکور که در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به ثبت نرسیده و دارای شخصیت حقوقی مستقل نمیباشد نیز بعنوان یکی از آحاد قرارگاه یادشده تلقی و … بیشتر بخوانیدموسسات وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا نیز مشمول مالیات نمی باشند

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید