گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

ابلاغ رأی موضوع دادنامه شماره ۱۱۹ مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۵ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۷۱۵۸/۲۳۰/د مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ درخصوص جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

دستور العمل مالیاتی

شماره: ۶۱-۹۵-۲۰۰ تاریخ: ۲۵-۰۹-۱۳۹۵ بخشنامه ۶۱ ۹۵ ۲ و ۲۷۳ م مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ رأی موضوع دادنامه شماره ۱۱۹ مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۵ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۷۱۵۸/۲۳۰/د مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ درخصوص جمعیت هلال احمر جمهوری … بیشتر بخوانیدابلاغ رأی موضوع دادنامه شماره ۱۱۹ مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۵ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۷۱۵۸/۲۳۰/د مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ درخصوص جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷-۲۰۱ مورخ ۱۵/۱۱/۸۲ به موجب دادنامه شماره ۱۰۶۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

وصول مالیات

شماره:۹/۹۳/۲۰۰ تاریخ: ۰۹/۰۲/۱۳۹۳ پیوست:دارد بخشنامه   ۹ ۹۳ تبصره ۲ ماده ۲ م   مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷-۲۰۱ مورخ ۱۵/۱۱/۸۲ به موجب دادنامه شماره ۱۰۶۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  بـه پیوسـت رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری … بیشتر بخوانیدابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷-۲۰۱ مورخ ۱۵/۱۱/۸۲ به موجب دادنامه شماره ۱۰۶۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معافیت مالیات بر حقوق سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح

بخشنامه مالیاتی

شماره:۶۱۰۳۹ تاریخ:۲۷/۰۷/۱۳۸۸ پیوست:دارد جناب آقای شکری معاون محترم عملیاتی جناب آقای سعید زاده رئیس محترم شورای عالی مالیاتی جناب آقای علیائی رئیس محترم امور مالیاتی شهر تهران جناب آقای ابراهیمی دبیر محترم هیأت ۲۵۱ مکرر   پـیـرو بـخـشـنامـه شـماره ۹۸۹۵۰ مـورخ ۹/۱۱/۸۶ و بـا عنـایت به اظهارنظرها شماره ۱۷۹۷۴/۷۱۶۴ مورخ ۳۱/۱/۸۸ و ۶۱۲۹۷/۷۱۶۴ مورخ ۶/۴/۸۸ قائم … بیشتر بخوانیدمعافیت مالیات بر حقوق سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح

موسسات وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا نیز مشمول مالیات نمی باشند

دستور العمل مالیاتی

شماره:۸۶۱۲/۱۲۳۷۹/۴/۳۰ تاریخ: ۱۹/۰۴/۱۳۷۶ پیوست: پیروبخشنامه شماره ۱۹۲۵۹-۲۱۴۵-۵/۳۰ مورخ ۷/۶/۱۳۷۳ قرارگاه های تابعه قرارگاه بازسازی خاتم الانبیاء (ص ) و موسسات و سازمانهای تحت پوشش و متعلق به قرارگاه مذکور که در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به ثبت نرسیده و دارای شخصیت حقوقی مستقل نمیباشد نیز بعنوان یکی از آحاد قرارگاه یادشده تلقی و … بیشتر بخوانیدموسسات وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا نیز مشمول مالیات نمی باشند

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید