گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

شخصیت حقوقی تابع قوانین بنیاد مستضعفان می باشد

دستور العمل مالیاتی

شماره:۶۲۱۴/۱۵۹۳/۴/۳۰ تاریخ: ۱۹/۰۲/۱۳۷۶ پیوست: اداره کل  شورای عالی مالیاتی  دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی  دادستانی انتظامی مالیاتی  بقراراطلاعات واصله ، درارتباط با وضعیت مالیاتی بنیادعلوی ابهاماتی وجودداردو بعضی از حوزه های مالیاتی نسبت به اموال بنیاد مذکورکه از طرف بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی منتقل میگردد مطالبه مالیات مینمایند، نظربه اینکه بموجب … بیشتر بخوانیدشخصیت حقوقی تابع قوانین بنیاد مستضعفان می باشد

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید