گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

افرادی که مشمول بیمه بیکاری نمی شوند

بیمه بیکاری

🔹 صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری 🔹 بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی اتباع خارجی 🔹 مشمولین بیمه اجباری کارگران ساختمانی 🔹 مشمولین بیمه اجباری رانندگان برون و درون‌شهری 🔹 مستخدمین پیمانی دستگاه‌های دولتی 🔹 مشمولین بیمه قالیبافان به صورت انفرادی و بدون کارفرما 🔹 بیمه خادمین مساجد 🔹 بیمه کارگران باربر 🔹 افراد … بیشتر بخوانیدافرادی که مشمول بیمه بیکاری نمی شوند

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید