گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

قانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۲۴

دستور العمل مالیاتی

ماده ۲۴ – اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است: ۱.وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی ‌استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه‌گزار و یا کارفرما از قبیل‌ انواع بیمه‌های عمر … بیشتر بخوانیدقانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۲۴

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید