گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح

بخشنامه مالیاتی

شماره:۳۲۴۱۰/۲۰۰ تاریخ:۱۶/۱۱/۱۳۸۹ پیوست:دارد بخشنامه   ۰۷۱ ۸۹ ماده ۲ م مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح پـیـرو بـخـشنـامـه هـای شـماره ۹۸۹۵۰ مـورخ ۹/۱۱/۸۶ و ۶۱۰۳۹ مـورخ ۲۷/۷/۸۸ به پیوست تصویر اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح طی نامه شماره ۹۹۲۸/۳۰/۸۳ مورخ ۱۳/۱۲/۸۳ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و … بیشتر بخوانیداساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح

رعایت مقررات تسلیم اظهارنامه و واریز مالیات نهادها به خزانه

دستور العمل مالیاتی

شماره:۲۹۰۱/۲۵۰ تاریخ:۲۵/۰۵/۱۳۸۳ پیوست: در اجرای بند ۶صورت جلسه مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۳معاونت محترم نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری(مدظله العالی )و ریاست کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر گردیده است:  کلیه اشخاص موضوع بند (۱)صورتجلسه فوق مکلف به رعایت قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن از حیث ارائه … بیشتر بخوانیدرعایت مقررات تسلیم اظهارنامه و واریز مالیات نهادها به خزانه

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید