گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

قانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۳۴

اصلاحیه مالیاتی

ماده ۳۴- اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از أخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال ودارایی‌های متوفی را به وراث یا موصی­له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‌های مزبور انجام دهند: ۱- بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری، شرکتها، موسسات، نهادهای عمومی … بیشتر بخوانیدقانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۳۴

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید