گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

ثبت رهن و اجاره در حسابداری

بابت رهن می بایست حساب “سایر حسابهای دریافتنی (سرفصل کل) – سپرده‌ها و ودایع (سرفصل معین) – ودیعه اجاره (سرفصل تفصیلی)” را بدهکار و حساب “موجودی نقد (کل) – بانک (معین)” خود را بستانکار نمائید. ودیعه اجاره        ***            بانک             *** برای هزینه اجاره نیز با توجه به اینکه بایستی مالیات آن را کسر نمائید، ثبت حسابداری … بیشتر بخوانیدثبت رهن و اجاره در حسابداری

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید