گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

در خصوص رسیدگی به پرونده مالیاتی شعب و نمایندگی های شرکتهای خارجی در ایران

پرونده مالیاتی شعب

شماره: ۱۸۹۲۱/۱۶۲۳/۲۳۲ تاریخ: ۲۹/۰۵/۱۳۸۵ پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دادستانی انتظامی مالیاتی اداره کل دبیرخانه هیأت ماده ۲۵۱ مکرر دفتر فنی مالیاتی سازمان حسابرسی شورای عالی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران مجله مالیات به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده های مالیاتی … بیشتر بخوانیددر خصوص رسیدگی به پرونده مالیاتی شعب و نمایندگی های شرکتهای خارجی در ایران

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید