گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

تشخیص اشخاص مشمول بند ۱ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم توسط مامورین تشخیص مشخص گردد

وصول مالیات

شماره: ۱۲۲۰۶/۱۳۷۷/۴/۳۰ تاریخ: ۲۰/۰۳/۱۳۷۷ پیوست: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور احتراما , پیرو نامه شماره ۱۷۰۳۰/۱۰۷۸-۵/۳۰ مورخ ۱۳/۴/۷۲ , نظر به اینکه ممکن است دفاتر اسناد رسمی در تشخیص اشخاص مصداق بند ۱ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۶۶ و اصلاحیه بعدی آن که مشمول مالیاتهای موضوع قانون مزبور نمی باشند مرتکب اشتباهاتی … بیشتر بخوانیدتشخیص اشخاص مشمول بند ۱ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم توسط مامورین تشخیص مشخص گردد

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید